jaipur Home
 

Jaipur helpline nos.

  Police
  Name: Police Control Room
Address: Jaipur City, Jaipur - 302003
Phone: +(91)-(141)-2575715
  Name: Police City Enquiry
Address: Civil Lines, Jaipur - 302006
Phone: +(91)-(141)-2206123 , 2206324
  Name: Deputy Supritendent Of Police Vkia
Address: Rd N0-8, Vishwakarma Ia., Jaipur - 302013
Phone: +(91)-(141)-2331201
  Name: Police
Address: Bajaj Nagar, Jaipur - 302017
Phone: +(91)-(141)-2703153 , 2705971
  Name: Police Control Room Traffic
Address: Jaipur Gpo, Jaipur - 302001
Phone: +(91)-(141)-2565630
  Name: Police
Address: Adarsh Nagar, Jaipur - 302004
Phone: +(91)-(141)-2610644
  Name: Police
Address: Amer, Jaipur - 303101
Phone: +(91)-(141)-2530295
   
  FIRE
  Name: Fire Services
Phone: +(91)-(141)-2201898
  Name: Fire Services Bais Godam
Phone: +(91)-(141)-2211258
   
  Post Office
  Name: Post Office
Address: Tilak Nagar, Tilak Nagar, Jaipur - 302004
Phone: +(91)-(141)-2624437
  Name: Post Office
Address: Vaishali Nagar, Vaishali Nagar, Jaipur - 302021
Phone: 2351163
  Name: Post Office Bais Godown
Address: Jaipur Gpo, Jaipur - 302001
Phone: +(91)-(141)-2212469
  Name: Post Office Jalebi Chowk
Address: Jalebi Chowk, Tripolia Bazar, Jaipur - 302002
Phone: +(91)-(141)-2615937
  Name: Post Office Speed Post
Address: Vishwakarma Ia., Jaipur - 302013
Phone: +(91)-(141)-2369234 , 2361558
  Railway
  Name: Railway Enquiry
Address: Vishwakarma Ia., Jaipur - 302013
Phone: +(91)-(141)-, 2204531 , , 2202915
  Name: Railway Enquiry Durgapura
Address: Durgapura, Durgapura Jaipur, Jaipur - 302018
Phone: 2721787
  Name: Railway Enquiry Sanganer
Address: Sanganer, Sanganer Bazar, Jaipur - 303902
Phone: +(91)-(141)-2731635